Se eksempler på opgaver vi ​har løst

... og få rådgivning til dit næste byggeprojekt!​

DS Flexhal A/S

Fællesmagasinet i Vinge 

24.000 m2 magasinbygning til opbevaring af kulturarv til Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Udførtes i totalentreprise af DS Flexhal Entreprisesum - kr. 263 mio.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Ingeniør: MOE A/S

Ansvarlig for:

Projekteringsledelsen frem til hovedprojekt i henhold til ydelsesbeskrivelsen fra Danske Arkitektvirksomheder og FRI. Myndighedsbehandling, beslutningslister, projekteringstidsplan, IKT-aftale i samarbejde med MOE, kontakt til bygherre, økonomiske aftaler med rådgivere, projekteringsmøder og referater samt fællesgranskning.

​Projekteringsleder

​Ejendomsudviklingsselskabet

No​rdkranen A/S, Projektchef

Postgrunden. Den gamle postterminal i København.

Bygherrerådgiver for Danica i forbindelse med et nyt bykvarter. Udviklet i samarbejde mellem Danica og Nordkranen A/S på 158.000 m² - med en blanding af erhverv, boliger og hotel. Samt udendørs rammer for kultur og byliv.

Ansvarlig for:

Den gamle hovedpostbygning, indtil den blev solgt til Nordic Choice Hotels. Herefter ansvarlig for multibrugerhuset, et 34.000 m2  - fleksibelt kontorbyggeri indrettet til flere lejere.

Bygherrerådgivning:

Opfølgning af totalentreprenør, ansvarlig for beslutninger, økonomistyring, risikoledelse, spacemanagement samt udvikling af byggeprogram og dispositionsforslag.

Projekteringsledelse:

Projekteringsledelse af projektforslag. Genopstartsplan og afgrænsning af projektforslag. Afholde projekteringsmøder, udarbejde projekterings- og beslutningsplaner. Optimering af projekt, opfølgning på rådgiveres projekt samt gennemføre fællesgranskning. Myndighedsbehandling. Følge op på projektøkonomi - herunder sikre, at projekt svarer til budgetter.

Organisering af særlige aktiviteter:

For at skabe omtale af postgrunden, blev følgende særlige aktiviteter igangsat: Maleriudstilling, julemarked, skøjtebane samt PostBox, et midlertidigt kulturområde som bød på streetfood, kunst, design og kulturelle tilbud for alle.

​Bygherrerådgivning, projekteringsledelse og organisering af særlige aktiviteter

H+ Arkitekter, Byggeledelse

Mærsk Bygningen 

Mærsk Bygningen, en udvidelse af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, med laboratorier, auditorier og undervisningslokaler. 24.700 m² laboratorier, kontorer samt fællesfunktioner og 18.000 m² auditorier, undervisningslokaler samt teknik. 

Ansvarlig for:

Økonomistyring og claims.

Økonomistyring og claims

KLP Ejendomme A/S

KLP - Kontorbygning

Flyttet eksisterende reception, indretning af cafe i tidligere reception. Indretning af nyt lejemål til KLP samt nye lejemål til Alcon A/S, Accenture A/S, Zacco Denmark A/S, DIBS A/S samt en række mindre lejemålsindretninger.


Ansvarlig for: 

Projekt- og byggeledelsen

Kontakt til lejere

Økonomiopfølgning

Udbud og kontrakter

Tidsplaner

Sikkerhedskoordinator

Aflevering og mangeludbedring

​Projektledelse og byggeledelse

Anker Hansen & Co A/S

Klostermarkskolen i Roskilde

Udarbejde totalentreprise tilbud i samarbejde med JJW-arkitekter og Oluf Jørgensen A/S, Rådgivende ingeniører. Vandt licitationen og deltog i efterfølgende kontrakt forhandlinger med Roskilde kommune frem til underskrevet kontrakt.


Ansvarlig for: 

Tilbudsprojektledelse 

Kalkulationer 

Tilbudspriser fra fagentreprenører 

Tilbuds materiale 

Fremmøde til Licitation

​Tilbudsprojektledelse

Pfizer A/S

Pfizer Kontorbygning.

Forberedt bygning til udlejning i flere lejemål samt ombygning og indretning af lejemål til pfizer A/S.

Ansvarlig for: 

Projektledelse 

Projekteringsledelsen 

Økonomiopfølgning 

Udbud og kontrakter 

Tidsplaner 

Byggeledelse 

Sikkerhedskoordinator 

Aflevering og mangeludbedring

Projekt- og projekteringsledelse

Tryg A/S 

Hovedkontor Ballerup. "Det levende hus"

”Det Levende Hus”

Nybygning (3 atrier) samt ombygning af kontorer, kantine og fællesarealer i alt ca 30.000 m2 . Storentrepriser/fagentrepriser i alt ca. 200 mio. kr.

Ansvarlig for: 

Overordnet ledelse af byggeledelsen.

Opfølgning og tilsyn af entreprenører

Økonomistyring og claims.

Bygherre- og myndighedskontakt.

Sikkerhedskoordinator

Opfølgning på rådgivere og fagtilsyn

Aflevering og mangeludbedring

Projektledelse

KLP Ejendomme, Ørestad 5H A/S

KLP - Kontorbygning.

Ombygning af diverse lejemål samt indretning til nye lejere.

Ansvarlig for: 

Projekt til lejere 

Kontakt til lejere 

Indkøb og kontrahering af entrepriser 

Byggeledelse 

Budgetter 

Aflevering og indflytning 

Myndighedsbehandling

Projektledelse og projekteringsledelse

F. A. Byg og Montage Aps.

Kanalstræde 8-16. Holbæk Havn.

Naturstensfacadeentreprisen

Byggeledelse i forbindelse med naturstensfacadeentreprisen.

Ansvarlig for: 

Byggemøder 

Kontakt til hovedentreprenør 

Opfølgning på pladsen vedr. tidsplan, projektafklaringer, materialer og kvalitetssikring.

Byggeledelse

KLP Ejendomme, Ørestad 5G A/S

Nyt kontorhus. 30.000 m2.

Organisering af aflevering samt mangeludbedring.

Ansvarlig for: 

Afleveringsprocedure 

Afleveringsdokumenter 

Mangellister 

Opfølgning af udbedret mangler

Byggeledelse

KLP Ejendomme, Ørestad 3A A/S

Projektering af nyt kontorhus 65.000 m2.

Indgik i projekteringsledelses-teamet.

Bygherre: KLP-ejendomme A/S

Arkitekt: Gottlieb & Paludan

Ingeniør: Rambøll A/S

Ansvarlig for: 

Projekteringsledelse

Projekteringsaftaler

Projekteringstidsplaner

Projekteringsmøder og referater

Optimering af projekt samt opfølgning på rådgiveres projekter​​

Myndighedskontakt og byggetilladelse

Bygbarhed mv.

Projekteringsledelse

KLP Ejendomme Ørestad 5G A/S

Nyt kontorhus. 30.000 m2

Opstart af byggesag. Totalentreprise

Ansvarlig for: 

Byggesagsbeskrivelse 

Plan for sikkerhed og sundhed 

Kvalitetsplan 

Byggepladslogistik 

Sikkerhedskoordinator

Byggeledelse

NCC A/S

Keops kollegiett i København Nordvest 252 kollegieværelser 

Totalentreprise

Ansvarlig for: 

Projektledelse 

Projekteringsledelse 

Indkøb af entrepriser 

Byggesagsøkonomi og claims 

Bygherrekontakt 

Myndighedskontakt

Projekt- og projekteringsledelse

RK Entreprise A/S

Opstart af boligsag på Holbæk Havn.

​42 boliger. 

Totalentreprise

Ansvarlig for: 

Tidsplaner

Indretning af byggeplads

Plan for sikkerhed og sundhed

Kvalitetsplan

Jord og kloakentreprisen

Pæleramningsentreprisen

Betonentreprisen

​Byggeledelse

KLP ejendomme A/S i Ørestaden

Indretning af 30.000 m2 råhus til kontorer.

Ansvarlig for: 

Tidsplaner

Byggeledelse

Ændringer

Sikkerhedskoordinator

Aflevering

Mangellister og mangeludbedring

​Byggeledelse

Fields, MT Højgaard A/S

Nyt butikscenter i Ørestaden 180.000 m2.

Ansvarsområder:

Projektledelse med ansvar for claims, tillægsarbejdere og projekttilpasninger

Projektledelse

Kalvebod Brygge 43, Skanska A/S

Kontorhus 5.000 m2 . Totalentreprise.

Ansvarsområder:

Projekt- og projekteringsledelse med ansvar den samlede byggesag og bygherrekontakt.

Projektchef

Ingeniørernes hus, Skanska A/S

Kontorhus 12.000 m2 . Hovedentreprise.

Ansvarsområder:

Indkøbsansvarlig og overordnet ansvarlig for byggeledelsen. 

Byggesagsøkonomi og claims 

Sikkerhed og logistik 

Tidsplanlægning 

Aflevering og mangeludbedring

Projektleder

Radiometer A/S, NCC A/S

Ombygning og facaderenovering af eksisterende Produktionsbygning.

Ansvarsområder:

Ansvarlig for den samlede byggesag 

Indkøb og Byggesagsøkonomi 

Byggeledelse 

Tidsplaner 

Bygherrekontakt 

Aflevering og mangellister.

Projektleder

Tuborg Nord Rotunden, NCC A/S

Projektafklaring, planlægning og indkøb

Ansvarsområder:

Projektafklaring og bygbarhed 

Planlægning og tidsplaner 

Indkøb og budgetter.

Projektleder

Københavns Amtsgård, NCC A/S

Nyt kontorhus 30.000 m2. Totalentreprise.

Ansvarsområder:

Samlet indkøb af entrepriser 

Projektafklaring, bygbarhed 

Ansvarlig for byggeledelsen 

Sikkerhed og logistik 

Tidsplanlægning 

Aflevering og mangellister

Projektleder

Vi har mere end 35 års erfaring indenfor nybyggeri og renovering, hvilket har givet en stor viden og erfaring i at udføre byggesager - i alle faser af et byggeforløb.

Kontaktoplysninger

Worres Byggestyring og Rådgivning ApS

Borshøjvænget 1, 3220 Tisvildeleje

Klik her for rutevejledning

Telefon: 50 50 26 14

E-mail: wbr@worres.dk